www.kontec.no

ESPRIT beskrives som et brukervennlig CAM-system for alle typer av bearbeidingapplikasjoner. ESPRIT har et kjent 100% Windows grensesnitt og er oversatt til 15 språk, deriblant svensk. Ferdige fabrikksertifiserte postprosessorer og maskinmodeller for simulering fins for flere kjente fabrikat, bland annet Mori Seiki, Nakamura, Mazak, Emco, Okuma, Citizen, m. fl. Dessuten er postprosessorer ”åpne” som medfører at du selv kan gjøre egne kunde-anpassinger. Kort sagt er ESPRIT det komplette CAM-programmet for ditt verksted.

 

 

 

 Programmer alle typer verktøymaskiner

 

Det høy-kvalifiserte ESPRIT systemet tilbyr kraftfull programmering for alle CNC-verktøymaskiner. ESPRIT’s full-spekkede funksjonalitet inkluderer programmering for 2-5 akse fresing, 2-22 akse dreiing, 2-5 akse trådskjæring, fler-operasjons bearbeiding, og B-akse verktøymaskiner.

 

Effektiviser dine operasjoner med det kraftfulle og fleksible ESPRIT-systemet, anerkjent av CNC - programmerere for dets omfattende oppsetning av bearbeidingoperasjoner, omfattende verktøykontroll og kapasitet til å håndtere hele verkstedet.

 

 Bearbeide alle typer av detaljgeometrier

 

ESPRIT’s sitt CAD- til CAM- interface importerer direkte alle originale detaljmodeller fra alle kilder, helt intakt, uten at programmereren behøver endre eller bygga om geometrien. ESPRIT bearbeider direkte på alle kombinasjoner av geometri — solider, flater, trådmodeller, eller STL — gir deg den komplette bearbeidingfleksibiliteten.

 

Start med 100% komplett og korrekt geometri, eliminer nesten all vanskelig programmering av kompliserte detaljer og reduser programmeringstiden dramatisk.

 

 Universell postprosessering

 

ESPRIT’s universelle postprosessorer skaper enkelt de høykvalitets G-koder du behøver for og fullt utnytte din verktøymaskins- investering. Med ESPRIT får du utprøvd out-of-the-box funksjon med et komplett bibliotek av for-definerte postprosessorer.

 

Ytterligere fabrikk-sertifiserte pp. fines tilgjengelig for mange av de ledende verktøymaskiner, og ESPRIT’s åpne arkitektur tillater deg å enkelt endre alle postprosessorer så at de passer dine ønskemål og krav fra verkstedet. ESPRIT’s feilfrie G-koder gir deg mer tid til å bearbeide detaljer, maksimalt utnyttende av dine maskiner og optimal detaljkvalitet till lavest mulig kostnad.

 

 Dynamisk solid-simulering og verifikasjon

 

ESPRIT’s raske, nøyaktige og pålitelige dynamiske solid-verifikasjon eliminerer behovet av dyre luftkjøringer i NC- maskinene. Kjenn fullstendig pålitelighet i din bearbeidingprosess ettersom du sammenligner  “som konstruert ” mot “som produsert”-detaljer.

 

© Copyright KONTEC Systems

    Lerveien 7, 1788 Halden

    +47 94 03 17 65 | geir.ramstad@kontec.no