www.kontec.no

Integrerer prosesser

 

CAMWorks er fullt integrert i Solid Edge. Har fordelen ved å bruke Synchronous-teknologien. Har kunnskapsbase som tar hensyn til hvordan brukeren tidligere har løst oppgaver.

 

 

Bli mer produktiv med CAMWorks

CAMWorks for Solid Edge er det eneste feature-baserte CAMproduktet som bruker syncronous.

Endringer som gjøres i CAMWorks gjør at CAD-modellen automatisk blir oppdatert.

Brukeren minsker programmeringstiden med opp til 90% ved at arbeidsflyten er automatisert.

 

CAMWorks for Solid Edge er et innebygd CAM-program som er fullt integrert i Solid Edge. CAMWorks kjenner igjen geometrien (Features) og lager automatisk  verktøybaner basert på  strategidatabasen i CAMWorks (TechDB™).

 

Med CAMWorks får du et effektivt egenskapbasert CAM-program, som er rimelig både i innkjøp og vedlikehold.:

 

   * CAMWorks reduserer programmeringstiden fra timer til minutter, ved å bruke den automatiske "Feature Recognition ) sammen med

      strategidatabasen i CAMWorks (TechDB™).

 

   * Enkelt å bruke og har en kort læringskurve.

 

   *  Reduserer omstillingstiden med automatisk regenerering av verktøybaner, hvor CAD-modellen er endret.

 

   * Husker og standardiserer produksjonen ved å bruke automatisk "Feature Recognition" og  å foreslå maskinstrategier ved å bruke

     strategidatabasen.

 

© Copyright KONTEC Systems

    Lerveien 7, 1788 Halden

    +47 94 03 17 65 | geir.ramstad@kontec.no